Nordefsec AB

Västra Götalands län

Information

Nordefsec AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Karlsborg som är den kommunen där Nordefsec AB finns. I Karlsborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Nordefsec AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Nordefsec AB har haft sedan 2006-10-12. Nordefsec AB har funnits sedan och 2006-10-12 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Nordefsec AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0505-10039.

Karlsborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Nordefsec AB Privat, ej börsnoterat.

Nordefsec AB har idag 556700-9104 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Rodén, Björn Oskar Då styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. är den som för stunden ansvarar för Nordefsec AB

Bolaget ska bedriva försäljning och utförande av tjänster för skydd av företag, personal, transporter och anläggningar, primärt i internationella högriskmiljöer samt därmed förenlig verksamhet.

I Nordefsec AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Rodén, Björn Oskar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Englund, Jan Mattias som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Bengtsson, Björn David som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .