HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Karlsborg och HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg är ett av dem. Statusen för HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg är att Bolaget är aktivt.

HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg är ett Bostadsrättsförening och skapades 1974-05-14. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Karlsborg där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg ska trivas.

I Karlsborg så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg är momsregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg och det finns flera bolag som är det idag i Karlsborg.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0500-445030.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Bengt Vilhelm -Johansson, Rolf Ingemar Natanael -Karlsson, Ann Maria Veronika -Lindman, Eva Gunilla.

De som är på något sätt har med HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg är Ahlin, Kerstin Gunilla som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Bengt Vilhelm som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Rolf Ingemar Natanael som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ann Maria Veronika som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindman, Eva Gunilla som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergsten, Rune Olof som är född 1935 och har titeln SuppleantHammar, Ronnie Lennart som är född 1971 och har titeln Suppleant, Pawlus, Bronislawa Halina som är född 1947 och har titeln Suppleant, .

HSB:s Bostadsrättsförening Kronan i Karlsborg har 766600-0794 som sitt organisationsnummer.